Informació Recursos jurídics i administratius

Recursos jurídics i administratius de Clubs Esportius

10 al 28 de maig de 2021


Docents:
INSCRIU-TE


Què hi trobaràs?

Farem un recorregut per l’aplicació de la normativa d’especial interès en el funcionament del dia a dia d’un club, començant per la que és específica d’entitats esportives on es regula des de la constitució del club, la seva afiliació a la federació, el funcionament dels òrgans de govern i la seva relació amb socis i esportistes. Seguirem veient les responsabilitats que ha de complir el club com a entitat amb personal laboral i voluntari al seu càrrec i la cobertura dels riscos de l’activitat que es desenvolupa. Acabarem fent un repàs a altres normatives que són d’especial interès en l’activitat ordinària del club com la protecció de dades i el règim de transparència.


Els Continguts

  • Constitució, registre i afiliació a la Federació

  • Junta directiva i Assemblea

  • Procediment electoral

  • Règims disciplinaris

  • Treballadors i voluntariat

  • Responsabilitats i cobertura de riscos

  • El patrocini

  • Transparència i bon govern

  • Protecció de dades

  • Compliance penal


Avanç

Last modified: Friday, 5 February 2021, 7:15 PM