Informació Recursos jurídics i administratius

Recursos jurídics i administratius de Clubs Esportius

Inscripcions: fins el 03 de Maig
Durada: Del 04 al 24 de Maig
Sessió Presencial: Divendres 22 de Maig
Docents:
 • Isa Pérez Noelia Hurtado EDIC Escola Directius Club
 •  (Bones pràctiques)
INSCRIU-TE


Què hi trobaràs?

Farem un recorregut per l’aplicació de la normativa d’especial interès en el funcionament del dia a dia d’un club, començant per la que és específica d’entitats esportives on es regula des de la constitució del club, la seva afiliació a la federació, el funcionament dels òrgans de govern i la seva relació amb socis i esportistes. Seguirem veient les responsabilitats que ha de complir el club com a entitat amb personal laboral i voluntari al seu càrrec i la cobertura dels riscos de l’activitat que es desenvolupa. Acabarem fent un repàs a altres normatives que són d’especial interès en l’activitat ordinària del club com la protecció de dades i el règim de transparència.


Els Continguts

 • Constitució, registre i afiliació a la Federació

 • Junta directiva i Assemblea

 • Procediment electoral

 • Règims disciplinaris

 • Treballadors i voluntariat

 • Responsabilitats i cobertura de riscos

 • El patrocini

 • Transparència i bon govern

 • Protecció de dades

 • Compliance penal


Avanç

Last modified: Wednesday, 29 April 2020, 6:20 PM