Informació Organització i Gestió d'Esdeveniments Esportius

Organització i Gestió d'Esdeveniments Esportius

Oberta permanentment Càpsula Activa
Docents:
INSCRIU-TE


Què hi trobaràs?

En aquesta càpsula treballarem els aspectes fonamentals per poder organitzar un esdeveniment esportiu. Coneixerem quins son els punts què hem de tenir en compte per saber si el nostre projecte és viable, definirem com ens hem d’organitzar durant tot el període de preparació. I identificarem quins son  els processos que hem de  definir i com els hem d’ordenar en el temps per poder aconseguir amb èxit el desenvolupament de l’esdeveniment.


Els Continguts

  • Que és un esdeveniment?

  • Fases en la organització d’un esdeveniment

  • Fase 1. Definició de l’esdeveniment

- Perquè volem organitzar l’esdeveniment, qui volem que hi assisteixi, quin tipus d’esdeveniment volem organitzar i què necessitem per poder organitzar-lo.
- Normativa i regulació legislativa
- Difusió per comunicar l’esdeveniment

  • Fase 2. Planificació de l’esdeveniment

- L’estructura organitzativa. Organigrama.
- Funcions dels comitès.
- Definició de tasques
- Àrees de treball.
- Assignació de tasques.
- Cronogrames. Timing del procés organitzatiu i del dia de l’esdeveniment

  • Fase 3. Actuació.

- El dia de l’esdeveniment.

  • Fase 4. Avaluació.

- Recull de dades de tot el procés i del dia de l’acte

Què aprendràs?
  • Identificar les 4 fases del procés d’organització de qualsevol esdeveniment. Definir quines son les característiques bàsiques de l’acte que volem organitzar (fase 1) per poder valorar la seva viabilitat.

  • Definir com ens organitzarem fins el dia de l’esdeveniment determinant quines son les responsabilitats dels membres de la organització.

  • Assignar les tasques que ha de realitzar cada persona i planificar en quin ordre les executarem. Conèixer què hem de tenir en compte el dia de ‘esdeveniment i quines accions hem de fer un cop finalitzat l’acte.


Avanç

Last modified: Friday, 16 April 2021, 12:48 PM