Informació Recursos Humans

Recursos Humans 

Oberta permanentment
Docents: 

INSCRIU-TE


Què hi trobaràs?

Sense voluntaris els clubs no tirarien endavant. La legislació actual condicionarà la relació d'aquests amb el club. En aquesta càpsula, obtindràs una visió sobre les relacions laborals, com afecta al club i com complir la normativa vigent amb voluntaris i entrenadors/es.


Què aprendràs?


Avanç

Last modified: Monday, 3 May 2021, 8:42 AM