Gestio i Control Economic Financer d'un Club Esportiu 21

L’estratègia empresarial és la brúixola que ajuda a qualsevol organització a prendre decisions. Si no sabem cap a on hem d’anar, tampoc podem saber quin és el bon camí. Quan no comptem amb una estratègia definida, el que succeeix és que les nostres decisions poden ser producte de la intuïció de certes persones o de la seva percepció de les coses. I la forma en què percebem el que succeeix a una organització està esbiaixada per la nostra experiència personal i professional i també per les nostres creences.

 

Per aquest motiu, la forma de prendre decisions amb un major nivell d’encert és prendre-les en base a una estratègia prèviament definida.

 

Gràcies  a aquest mòdul formatiu, aprendràs a definir l’estratègia de la teva organització i un cop definida, la podràs revisar, contrastar, avaluar i, per què no? modificar, si s’escau. Perquè és millor tenir una mala estratègia, que no tenir-ne.