Generació de nous ingressos i recursos 21

En aquesta càpsula cercarem estratègies que ens permetin detectar actius del nostre club i definirem l'estratègia per generar relacions amb empreses que ens ajudin a augmentar recursos, així com tàctiques comercials per a la captació i fidelització de clients.