Help with Search courses

La negociació en els clubs esportius 20

Negociar és trobar un acord on ambdues parts hi guanyen. En aquesta càpsula trobarem la clau per a aconseguir una negociació efectiva: fer un òptim anàlisi de la situació, definir l’estratègia que hem de seguir i identificar quin és el nostre rol.

Direccio i lideratge d'un club esportiu 20

La excel·lència no es un acto de un dia, sinó un hábito. Tu eres lo que repites en muchas ocasiones” Shaquille O´Neal. Frase inscrita a les parets del les oficines d’una empresa internacional.

 En aquesta unitat, descobrirem el perquè soms referents en el món empresarial, i també farem un viatge invers, és a dir, anirem al món empresarial per entendre’ns, per estudiar-nos i per a millorar-nos.

 L’esport és un gran referent per a les grans empreses; és més, manlleven un munt de d’elements propis de l’esport per a millorar-les. No és gens estrany, tal com les empreses, nosaltres també som una organització –més gran o més petita- que persegueix un triple objectiu: econòmic, social i el que ens diferència de la resta d’organitzacions empresarials, els objectius ESPORTIUS. Hi haurà clubs que primarà un tipus d’objectiu més que els altres, però tots tres són essencials per a una organització esportiva.Gestio i Control Economic Financer d'un Club Esportiu

L’estratègia empresarial és la brúixola que ajuda a qualsevol organització a prendre decisions. Si no sabem cap a on hem d’anar, tampoc podem saber quin és el bon camí. Quan no comptem amb una estratègia definida, el que succeeix és que les nostres decisions poden ser producte de la intuïció de certes persones o de la seva percepció de les coses. I la forma en què percebem el que succeeix a una organització està esbiaixada per la nostra experiència personal i professional i també per les nostres creences.

 

Per aquest motiu, la forma de prendre decisions amb un major nivell d’encert és prendre-les en base a una estratègia prèviament definida.

 

Gràcies  a aquest mòdul formatiu, aprendràs a definir l’estratègia de la teva organització i un cop definida, la podràs revisar, contrastar, avaluar i, per què no? modificar, si s’escau. Perquè és millor tenir una mala estratègia, que no tenir-ne.