Available courses

FEspCOMUNICACION20

La comunicació és una eina clau per transmetre correctament els objectius del nostre club. En aquesta càpsula parlarem de la seva funció, identificarem els elements que intervenen i coneixerem les principals tècniques per garantir una comunicació efectiva.

Fidelització i retenció de socis 20

Com es el nostre soci? Quins son els seus valors? Què espera del club? Com el podem satisfer? En aquesta càpsula trobaràs les respostes per conèixer i mesurar la satisfacció dels teus socis i poder aplicar estratègies perquè s’identifiqui amb els colors que el representen.

El Club 2.0 Gestió i MKT Digital 20

Social Media Marketing és l'activitat de dirigir el trànsit del lloc web a través de les xarxes socials. Explicarem com utilitzar plataformes de les xarxes socials mes populars per promocionar el teu club i crear una major consciència sobre els productes i serveis que ofereix.

Recursos Humans i voluntariat 20

Sense voluntaris els clubs no tirarien endavant. La legislació actual condicionarà la relació d'aquests amb el club. En aquesta càpsula, obtindràs una visió sobre les relacions laborals, com afecta al club i com complir la normativa vigent amb voluntaris i entrenadors/es.

Recursos Jurídic-administratius 20

Coneixerem l’aplicació de la normativa pel funcionament d’un club, des de l'específica d’entitats esportives on es regula, així com la seva afiliació a la federació, el funcionament dels òrgans de govern, responsabilitats del club i normatives de l’activitat ordinària.

La teva Federació 20

Els clubs afiliats son la raó de ser de la federació, aquest binomi permetrà millorar i evolucionar l’esport. Coneix la teva federació: la seva estructura, com s’organitza, les competicions, els plans de formació i promoció i tots els seus projectes que donen sentit a la seva tasca.

Avaluació de Resultats 20

Aconseguir un equilibri entre els resultats econòmics, socials i competitius ens permetrà saber si estem assolint els objectius fixats. Definirem què hem d’avaluar, els components bàsics i coneixerem els instruments i indicadors per una òptima avaluació.

Organització i Gestió d'Esdeveniments Esportius 20

Quins son aspectes fonamentals per poder organitzar un esdeveniment esportiu?. Aquesta càpsula ens facilitarà les eines per definir les fases del procés, saber la seva viabilitat, com hem d’organitzar-nos i què necessitem perquè el nostre esdeveniment sigui tot un èxit.

Projecte Tècnic Esportiu. Missió, Visió i Valors d'un Club 20

El projecte esportiu de club ens permetrà identificar quina és la nostre missió i els valor que ens representen així com determinar cap a on volem anar. En aquesta càpsula obtindràs les eines per definir el Projecte Tècnic-Esportiu del teu club i com implementar-lo.

Gestió de la Comunicació Interna 20

La comunicació és una eina clau per transmetre correctament els objectius del nostre club. En aquesta càpsula parlarem de la seva funció, identificarem els elements que intervenen i coneixerem les principals tècniques per garantir una comunicació efectiva.

Generació de nous ingressos i recursos 20

En aquesta càpsula cercarem estratègies que ens permetin detectar actius del nostre club i definirem l'estratègia per generar relacions amb empreses que ens ajudin a augmentar recursos, així com tàctiques comercials per a la captació i fidelització de clients.

La negociació en els clubs esportius 20

Negociar és trobar un acord on ambdues parts hi guanyen. En aquesta càpsula trobarem la clau per a aconseguir una negociació efectiva: fer un òptim anàlisi de la situació, definir l’estratègia que hem de seguir i identificar quin és el nostre rol.

Direccio i lideratge d'un club esportiu 20

La excel·lència no es un acto de un dia, sinó un hábito. Tu eres lo que repites en muchas ocasiones” Shaquille O´Neal. Frase inscrita a les parets del les oficines d’una empresa internacional.

 En aquesta unitat, descobrirem el perquè soms referents en el món empresarial, i també farem un viatge invers, és a dir, anirem al món empresarial per entendre’ns, per estudiar-nos i per a millorar-nos.

 L’esport és un gran referent per a les grans empreses; és més, manlleven un munt de d’elements propis de l’esport per a millorar-les. No és gens estrany, tal com les empreses, nosaltres també som una organització –més gran o més petita- que persegueix un triple objectiu: econòmic, social i el que ens diferència de la resta d’organitzacions empresarials, els objectius ESPORTIUS. Hi haurà clubs que primarà un tipus d’objectiu més que els altres, però tots tres són essencials per a una organització esportiva.Gestio i Control Economic Financer d'un Club Esportiu

L’estratègia empresarial és la brúixola que ajuda a qualsevol organització a prendre decisions. Si no sabem cap a on hem d’anar, tampoc podem saber quin és el bon camí. Quan no comptem amb una estratègia definida, el que succeeix és que les nostres decisions poden ser producte de la intuïció de certes persones o de la seva percepció de les coses. I la forma en què percebem el que succeeix a una organització està esbiaixada per la nostra experiència personal i professional i també per les nostres creences.

 

Per aquest motiu, la forma de prendre decisions amb un major nivell d’encert és prendre-les en base a una estratègia prèviament definida.

 

Gràcies  a aquest mòdul formatiu, aprendràs a definir l’estratègia de la teva organització i un cop definida, la podràs revisar, contrastar, avaluar i, per què no? modificar, si s’escau. Perquè és millor tenir una mala estratègia, que no tenir-ne.

 


EDIC Talks

A EDIC talks pots parlar amb experts i referents en els seus àmbits.  EDIC Talks té una durada de 30min i versa sobre una temàtica.

La cafeteria d'EDIC

Benvinguts a la cafeteria virtual d'EDIC.


Com en qualsevol cafetería, aquí us podreu trobar i parlar amb els vostres amics i col.legues sobre temes que volgueu compartir o us preocupin.

Utilitzeu aquest espai per compartir preocupacions i solucions.